VILLA AKLEJA

  • 22 januari, 2018
  • 0

Villa Akleja ligger i ett område med några av Vaxholms största sommarvillor. Den äldsta delen utgörs av en trävilla från 1870-talet med trapptorn och en stor, flersidig matsal i husets östra parti.  År 1901 köptes villan av konstnären J A G Acke. I nära samarbete med sin gode vän arkitekten Ernst Stenhammar utförde han samma år en genomgripande om- och tillbyggnad. Vissa delar i öster förutom matsalen revs och istället byggdes en stor ateljé med väggar av tegel. Acke använde villan som ateljé och vinterbostad fram till sin död 1924. Villa Akleja har spelat en stor roll som mötesplats och träffpunkt för det tidiga 1900-talets ledande kulturpersonligheter kring Acke och hans hustru Eva, förr Topelius. Den fris som är inmurad i fasaden är en gåva av skulptören Christian Eriksson och finns även på Dramatiska Teaterns stora fasad. Den föreställer en dansande faun.

Byggnaden är ett av de tidigaste exemplen i Sverige på en villa med öppna rumssammanhang såväl i plan som höjd. Mot norr öppnar sig matsalen genom en stor valvbåge och mot ateljén genom skjutdörrar. Ateljén går genom två våningsplan och har lanternin, stort nordfönster och en dörr i östgaveln direkt ut till trädgården.

Acke var en idérik mångfrestare och lämnade ingenting oprövat i konstens värld. Till skillnad från många av sina samtida fastnade Acke aldrig inom något specifikt fack utan utvecklades ständigt. En ofta återkommande ackesk aforism var att alltid ‘spänna bågen för att njuta av sin kraft’. På den stora ateljéväggen blickar målningen Östrasalt ned mot betraktaren som ett av tidens viktigaste nedslag i vår svenska konsthistoria. Bredvid återkopplar målningen´Vid vattenspegeln´ till den skärm som omsluter den bild som representerar JAG Acke i  Musee D’Orsay i Paris.

Vid den manshöga öppna spisen med sitt minne av målarprinsen Eugen i form av en inmurad champagnekork, återfinns målningen Swedenborgs vision inför vilken Ackes livsande slocknade en septemberdag 1924. Mot Vaxholmsfjärden avtecknar sig målningen ‘Skogstemplet’ som tillhörde tidens mest mystifierade nedslag inom sekelskifteskonsten. Målningen som fick devisen ‘Mossa gömmer, människohjärtat skapar evinnerligen’ av Verner von Heidenstam samlar villans öppna rumsindelning som ett famntag inför svensk innovativ planlösningsritning. Villa Akleja är kulturminnesmärkt inför framtiden. Ackes egenhändiga devis på väggen in till köket lyser förstärkande med devisen “Acke och Ejas hus gränsar i söder till samhället och i norr till sagan”.