J.A.G Acke

”Det är roligt att leva, för då får en se hur det går.”